Schedule
Public
Exhibition

Book Fair of Iranian Independent Publishers Outside Iran

نمایشگاه کتاب ناشران مستقل خارج از کشور

~|clock-o~|font-awesome~|outline

All Day

Duration

~|language~|font-awesome~|solid

Persian & English

Language

~|globe~|font-awesome~|solid

Canada

Region

~|child~|font-awesome~|solid

All Ages

Suitable for

برگزاری نمایشگاه کتاب ناشران مستقل خارج از کشور، یکی از مهم ترین رویدادهای حوزه ی نشر و ‌کتاب در خارج از کشور می باشد. در ضرورت همگرایی بیشتر ناشران ، مولفان و نویسندگان ازیکطرف و مخاطبین و خوانندگان متون مکتوب عرصه ادب و تاریخ ایران ، جشنواره تیرگان از ناشران مستقل خارج ازکشور دعوت به عمل آورد که در نمایشگاهی مستقل از آثار منتشره خود طی این سال های تبعید شرکت کنند و آثار خود را در معرض دید عموم قرار دهند . نمایشگاه کتاب در واقع جایگاه تضارب آرا و مرکز انتشار افکار و اندیشه های نو و بوجود آورنده ی تحکیم و ترویج کتاب و کتابخوانی در عرصه عموم است. شرکت و حضور والدین درنمایشگاه همراه کودکان و نوجوانان ، حرکت بالنده ایی است که به توجه و علاقمندی نوجوانان کمک شایانی خواهد کرد. امسال اولین دوره ی برگزاری نمایشگاه کتاب ناشران مستقل در تیرگان، نوید بخش ادامه ی این سلوک پسندید در عرصه ی فرهنگی است. باشد که مستدام بماند !

بی شک با تو جه به سرانه ی مطالعه ی ما ایرانیان بخش وسیعی از جامعه به هر دلیلی ممکن است هیچگاه فرصتی حتی کوتاه برای مطالعه پیدا نکند . اما نمایشگاه کتاب می تواند با ایجاد انگیزه و تبلیغات رسانه ایی توجه این طیف از مخاطبین به حضور کتاب و اهمیت و نقشی که کتاب در بهبود شرایط زندگی ما دارد به مساله ای روز تبدیل گند. در حقیقت نمایشگاه شرایطی فراهم می کند که در یک بازه ی زمانی خاص علافمندان و خوانندگان همیشگی کتاب و آن طیفی که کمتر فرصت توجه به این مساله را داشته را در کنار هم قرار داده و با تبادل انگیزه و اشتیاق موج تازه ایی از اقبال به کتاب را در عامه ی جامعه جاری سازد . حضور خالق اثر و مخاطبینش با نقشی که ناشر در همرسانی این پروسه از خلق تا تولید را به عهده دارند می تواند نقبی باشد در تلطیف رابطه ی به ظاهر عبوس و خشک کتاب و طیف وسیع تری از عامه ی مردم.

به امید دیدار شما در نمایشگاه کتاب ناشران خارج از کشور در ۲۲ و ۲۳ جولای در جشنواره تیرگان ۲۰۲۳

Sunday July 23, 2023

Share This Event
Supported by

Diamond Sponsors

 

Emerald Sponsors

 

 

 

Platinum Sponsors

 

Gold Sponsors

 

Media Supporters

 

 

 

 

Recent Posts

Top Categories